Ogłoszenia o sprzedaży

Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości oferuje na sprzedaż z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty następujące nieruchomości:

- udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej o pow 2700 mkw zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 57,4 mkw (działka nr ewidencji 681) położonej w miejscowości Srebrzyszcze gm. Chełm, pow. chełmski, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1C/00096851/1 za cenę nie mniejszą niż 15.775,00 zł stanowiąca cenę oszacowania;

- udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej o pow. 1,76 ha (działka nr ewidencji 685) położonej w miejscowości Srebrzyszcze gm. Chełm, powiat chełmski woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1C/00016578/9, za cenę nie mniejszą niż 5.902,00 zł stanowiącą cenę oszacowania

Oferty zakupu poszczególnych składników objętych konkursem ofert należy kierować, w zapieczętowanej nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją „Oferta zakupu – upadłość sygn. akt IX GUp 15/21- NIE OTWIERAĆ” na adres: Biuro syndyka masy upadłości 22-100 Chełm, ul. Mickiewicza 14 w terminie do dnia 10 marca 2023 r. do godziny 14.00 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka ).

Rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka dnia 13 marca 2023 r. o godzinie 10.00


Drukuj  
Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny. Licencja nr 1174. Restrukturyzacje, upadłości, zarząd przymusowy, egzekucja z dochodu przedsiębiorstwa, ochrona członków zarządu przed odpowiedzialnością za zobowiązania wynikające z pełnienia funkcji.
Kontakt
Telefon: 889 091 635
Email: kancelaria@ryzynski.eu
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek
10.00 - 16.00
Adres
Adama Mickiewicza 14
22-100 Chełm